masáže u vás doma

U vás doma

Veškeré vybavení, které k masáži potřebuji, mám možnost přivézt sebou. Nemusíte nikam jezdit, masáž dostanete v pohodlí svého domova - oblast Hranice na Moravě a okolí.

řekněte si kdy a kde

Po vzájemné domluvě najdeme termín, který bude vyhovovat nám oběma. Nacházím se v lokalitách Ostrava, Hranice na Moravě a okolí.

řekněte si co

Je na Vás specifikovat, co potřebujete namasírovat. Nicméně s Vámi vždy projdu Váš zdravotní stav, abych se ujistila, že jste ve stavu, vhodném pro masáže.

podělte se

Pokud Vám masáž pomůže, ať už v jakémkoliv směru, doporučte mne svým známým.

o jakou masáž máte zájem?

Uvedené ceny jsou orientační. Odvíjí se od základní sazby 450,- Kč za hodinu masáže. Závisí však na Vašich obtížích a aktuálním fyzickém a psychickém zdravotním stavu. Vždy se na ceně dohodneme před samotnou masáží.

TEJPOVÁNÍ (Kineziotaping) 150,- Kč

450,-

relaxační nebo sportovní masáž

1800,-

Baby a dětské masáže

450,-

bowenova tlakova masáž

co byste měli vědět

Masáže je nejen vhodným prostředkem k odbourání stresu nebo bolestí svalů. Podporuje krevní a lymfatickou cirkulaci, okysličení, detoxikaci, lepšení svalové činnosti, zrychlení metobolismu, apod.

Správná a procítěná masáž proniká až do hloubi Vaší bytosti. 

Ve většině standardních případů se masáž doporučuje minimálně jednou za měsíc. Při obtížích častěji.

Pod pojmem celotělová masáž si každý může představovat něco jiného. Z mého pohledu je to vždy na domluvě. Vždy si stanovíme, co bude třeba namasírovat z pohledu Vašeho pohodlí nebo zdravotních požadavků. 

Klasicky se za celotělovou masáž považuje masáž zad, nohou, rukou, břicha, hrudníku a šíje. A může trvat až 2 a půl hodiny.

Všechno, co je třeba k samotné masáži si dovezu (masérské lehátko, prostěradlo, ručníky, deku, masážní olej…)

Na Vás je pouze si udělat „atmosféru“. Pokud chcete, můžete si nachystat relaxační hudbu a svíčky. 

Před masáží je vhodné se osprchovat teplou vodou. Na sobě si můžete ponechat spodní prádlo.

Zásadně neposkytuji erotické masáže!

Vůbec nemasíruji:

 • akutní horečnatá a infekční onemocnění (nachlazení, rýma, …)
 • celková tělesná slabost
 • veškerá onemocnění kůže
 • těsně po jídle (odstup min. hodinu), alkohol, drogy
 • záněty svalů, kloubů
 • ihned po velké fyzické námaze
 • nádorová onemocnění
 • cukrovka, epilepsie, problémy s krevním tlakem

Po konzultaci:

 • lokální postižení kůže
 • jizvy a drobná poranění
 • kardiaci
 • křečové žíly 
 • těhotné
 • alergie
 • osprchovat se teplou vodou
 • můžete si nechat na sobě spodní prádlo
 • aspoň hodinu před masáží nejíst
 • nepít alkohol
 • sundat si šperky z masírované oblasti
 • během masáže se nebát říct, kdyby něco nevyhovovalo (tlak, poloha, apod.)

PROVOZNÍ ŘÁD
MASÉRSKÉ STUDIO “Masér do domu.online
(nestátní zařízení)
“masáže u klientů doma”
I. Základní údaje
PROVOZOVATEL: Ing. Gabriela Maršálková
Místo podnikání: Muglinovská 154/73, 712 00 Ostrava – Muglinov
IČ: 73185850
Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby Kvalifikační požadavky: 2019 Masér pro sportovní a rekondiční masáže (akreditace MŠMT) Platný zdravotní průkaz (od – 18.9.2019 na dobu neurčitou) Délka praxe v oboru: od roku 2019 ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Gabriela Maršálková Tel.: 777 724 726 E-Mail: gabi@vjednomkole.online II. Druh a rozsah poskytovaných služeb Různé druhy tělových masáží – sportovní, rekondiční, relaxační.
Služby jsou poskytovány každodenně po předchozí telefonické objednávce v prostorách dle výběru klienta. Pro poskytované služby je používán profesionální masážní stůl. Před masáží jsou prováděny konzultace s klientem. Zásadně nejsou poskytovány erotické masáže! I. Popis pracovní činnosti. Před a po poskytnutí služby si pracovník umyje ruce pod tekoucí teplou vodou s použitím vhodného mycího, popř. desinfekčního prostředku (Spitaderm, Septoderm). Masážní stůl je opatřen pro každého zákazníka zvlášť vždy čistým prádlem (prostěradlem, popř. jednorázovou podložkou z netkané textilie). K masážím je používán masážní olej. Nejsou povoleny výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami či mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce. II. Manipulace s prádlem Zásoba nepoužitého čistého prádla je skladována na místě k tomu vyhrazeném zcela samostatně a prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově. Opakované použití je nepřípustné, oděv zákazníka je během práce chráněn čistým prádlem. Používané prádlo je z materiálu, který se dá vyvářet nebo je jednorázové. Špinavé použité prádlo se skladuje v neprodyšné nádobě k tomu určené a minimálně 3 x týdně se odnáší k vyprání. Přenáší se samostatně v jednorázové igelitové tašce. Čištění (praní, žehlení) provádí provozovatel vlastními prostředky doma. Výkon se děje odděleně od soukromého prádla v samostatném pracím cyklu. Čisté prádlo je přepravováno v jednorázových igelitových obalech a chráněno před znečištěním. III. Desinfekce Použité pomůcky po každém zákazníkovi musí být řádně mechanicky očištěny, omyty horkou vodou s přídavkem saponátu, osušeny, desinfikovány a opláchnuty pitnou vodou. Pokud dojde k jejich znečištění biologickým materiálem (krev, hnis) musí být desinfikovány před čištěním desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a až poté mechanicky očištěny a opět desinfikovány. Nutno dodržovat střídaní desinfekčních prostředků dleúčinné složky a dodržovat při jejich užívání návod výrobce. O střídání přípravků je vedena evidence. Desinfekce na nástroje: Desprej Mikasept spray, Savo originál. Desinfekce na plochy a povrchy: Desam GK, Savo originál, Mikasept gel. Desinfekce pokožky: Sterilium, Spitaderm. Při náhodné kontaminaci pokožky pracovníka nebo zákazníka biologickým materiálem, zejména krví, musí být provedená dekontaminace místa desinfekčním přípravkems virucidním účinkem s následnou očistou. IV. Úklid Čištění masérského stolu se provádí nejméně jednou denně navlhko, jinak vždy po znečištění. Úklid s použitím desinfekčních prostředků se provádí nejméně jednou týdně. Čištění provádí provozovatel vždy mimo prostory klienta. Jednorázová prostěradla jsou provozovatelem zlikvidována vždy v souladu s jejich návodem k použití. Pomůcky a prostředky k hrubému úklidu, úklidové a desinfekční prostředky jsou ukládány v prostorách provozovatele. V. Zásady osobní hygieny Před a po poskytnutí služby, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití WC, pomanipulaci s odpady a při každém znečištění si pracovník umyje ruce v tekoucí teplé voděs použitím vhodného mycího (případně desinfekčního) prostředku. K osušení rukou poumytí lze použít pouze jednorázové ručníky či osoušeč rukou. Pracovník se po příjezdu ke klientovi převlékne do pracovního oděvu, který je uložen v čisté tašce k tomu určené. Po celou dobu masáže u klienta nosí pracovník funkční a čistý pracovní oděv a vhodnou obuv. Použitý pracovní oděv se ukládá na místo k tomu určené. Pracovní a civilní oděv se ukládá odděleně. VII. Ostatní Při práci se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce a jsou používány osobní ochranné pomůcky (např. ochranné rukavice při práci s desinfekčními prostředky) Při poskytování služeb je možno používat jen pomůcky, kosmetické výrobky a přípravky, které splňují požadavky platných, obecně závazných předpisů, které se na ně vztahují a dodržovat při jejich používání pokyny výrobce. Provozovatel sebou vozí lékárničku první pomoci vybavená dle charakteru poskytované služby a která je vybavena standardním vybavením. Provozní řád zpracovala: Gabriela Maršálková v Ostravě, dne: 9.1.2020